Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP w Zalesiu Śląskim rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym o godzinie 9.00

 • Po zakończeniu spotkania na boisku uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali lekcyjnej.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zasłania   usta i nos, wszystkim mierzona jest temperatura.
 • Uczniowie klasy pierwszej przechodzą z wychowawcą i rodzicem  do sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wejście na salę dla uczniów klasy pierwszej  i ich Rodziców/Opiekunów  znajduje się od strony boiska szkolnego. Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej.
 • Uczniowie klas 2-8 pod opieką wychowawców przechodzą do przydzielonych sal lekcyjnych.
 • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
 • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na boisku. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Opiekunowie uczniów klas 2 – 8 pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych  zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

UWAGA!

 1. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.
 2. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 3. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 4. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września)
 5. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163603
Free business joomla templates